Tímto prosíme občany, aby nevyváželi stavební odpad ani hlínu do objektu bývalého koupaliště z důvodu dodržení stanoveného technologického postupu při zásypu.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Od 2.6.2023 je pro motorová vozidla zprůjezdněná ulice Frýdecká. Rovněž je plně obnovena autobusová doprava. Dbejte prosím zvýšené pozornosti z důvodu dokončovacích prací.

 

Čtvrtek, 8. 6. 2023
Dnešní úřední hodiny: zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Informace k probíhajícím stavbám v obci

Vzhledem k tomu, že v naší obci bují čilý stavební ruch, podáváme tímto občanům informaci o tom, jak jsou jednotlivé stavby daleko…

Rekonstrukce obecního úřadu – stavba probíhá bez komplikací a dle daného harmonogramu. Jsou dokončovány poslední bourací práce, bylo provedeno odvlhčení a odizolování všech prostor, bylo realizováno podbednění cihlových kleneb. Nyní probíhá příprava na betonářské práce a byl vybudován nový strop mezi podlažími v přístavbě. Dle smlouvy o dílo je termín realizace stanoven do května 2024 a zatím nejsou žádné indicie, že by neměl být dodržen

  

Výstavba cyklostezky (chodníku) a mostu přes Frýdecký potok – Byly dokončeny výkopové práce a spodní konstrukční vrstvy chodníku. Jsou již vybudovány i betonové pilíře mostu s tím, že v současné době se připravuje instalace ocelové konstrukce mostu. Stavba by dle smlouvy měla být dokončena v září, ale prozatím probíhá rychlým tempem, takže věříme, že už během prázdninových měsíců bychom mohli nový most i chodník využívat.

 

Oprava komunikace Frýdecká – tato stavba je v gesci krajské správy silnic, který vše řídí a organizuje včetně dopravy a bezpečnosti. V rámci této generální opravy dojde i k opravě a rozšíření našich chodníků, což je samozřejmě dobrá zpráva. Zároveň se snažíme vyjít vstříc občanům co se týká jejich požadavků vůči stavbě. Víme, že současná situace není pro občany v dané lokalitě komfortní, ale je třeba to ještě pár týdnů vydržet. Snažíme se o to, aby cesta byla zprůjezdněna co nejdříve. Dle neoficiálních informací by mohlo dojít k urychlení dokončení stavby a k jejímu alespoň částečnému otevření od 1.6.2023 s tím, že dokončovací práce by ještě probíhaly v následném období.

 

Výměna herních prvků a úprava hřiště před školní družinou – dokončeno

 

Demolice objektů při vstupu do areálu bývalého koupaliště z ulice Vratimovské – dokončeno

 

Oprava mostu přes Frýdecký potok u „Kubaly“ – konstrukce mostu dokončena, dojde již jen k úpravě vozovky a k povrchové úpravě spodní části mostové konstrukce

 

Rekonstrukce ulice Polní – dokončuje se projekt obsahující technické řešení odvodnění, plánovaná realizace – červenec – září 2023

 

Oprava ulice U Jámy – ve spolupráci s městem Vratimov dojde v letních měsících k její celkové opravě

 

Demolice bývalého koupaliště – byl vydán demoliční výměr ze strany stavebního úřadu, dokončuje se projektová dokumentace tak, aby sanace území byla provedena kvalitně s možností další výstavby v dané lokalitě. První fáze demolice (odstranění starých vrstev, odvodnění, základní sanační práce) by měla proběhnout ještě v letošním roce.

 

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město (do 31. 12. 2006 náležela okresu Frýdek-Místek) v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. Obec je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak jedním z nejstarších členů svazku.

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání