Tímto prosíme občany, aby nevyváželi stavební odpad ani hlínu do objektu bývalého koupaliště z důvodu dodržení stanoveného technologického postupu při zásypu.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Od 2.6.2023 je pro motorová vozidla zprůjezdněná ulice Frýdecká. Rovněž je plně obnovena autobusová doprava. Dbejte prosím zvýšené pozornosti z důvodu dokončovacích prací.

 

Pátek, 9. 6. 2023
Dnešní úřední hodiny: zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Bydlení a trvalý pobyt

Ohlášení trvalého pobytu

K jednání je oprávněn občan ČR starší 15 let , zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Ohlašovnami jsou obecní úřady, v Praze a v územně členěných statutárních městech úřady městských částí. Pro území obce Václavovice je ohlašovnou Obecní úřad Václavovice.

Občan vyplní a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu, předloží platný občanský průkaz, doklad opravňující užívat dům nebo byt (např.výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu).

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan ČR správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

 

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město (do 31. 12. 2006 náležela okresu Frýdek-Místek) v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. Obec je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak jedním z nejstarších členů svazku.

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání