Tímto prosíme občany, aby nevyváželi stavební odpad ani hlínu do objektu bývalého koupaliště z důvodu dodržení stanoveného technologického postupu při zásypu.

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Od 2.6.2023 je pro motorová vozidla zprůjezdněná ulice Frýdecká. Rovněž je plně obnovena autobusová doprava. Dbejte prosím zvýšené pozornosti z důvodu dokončovacích prací.

 

Čtvrtek, 8. 6. 2023
Dnešní úřední hodiny: zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Ochrana osobních údajů

Tímto zároveň uděluji souhlas Obci Václavovice, IČ: 00297330, jakožto správci osobních údajů, aby zpracovával (zejména prostřednictvím shromažďování, používání a uchovávání) moje osobní údaje, a to za účelem zasílání informačních sdělení prostřednictvím SMS a/nebo e-mailových zpráv na mnou uvedené kontaktní údaje.

Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Uvedené osobní údaje budou zpracovávány nejdéle do odvolání souhlasu. Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, kterým jsem jej udělil.

Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu oznameni@obecvaclavovice.cz či dopisem zaslaným na adresu Obec Václavovice, Obecní 130, Václavovice, 739 34. Rozumím, že v důsledku neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemusí některé ze služeb nabízených správcem údajů služeb odpovídat mým potřebám.

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město (do 31. 12. 2006 náležela okresu Frýdek-Místek) v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Žije zde přibližně 2 000 obyvatel. Obec je členem svazku obcí Region Slezská brána od roku 1999, a je tak jedním z nejstarších členů svazku.

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání